International Diploma Program

The Taos Institute udbyder en 2-årig diplomuddannelse

 

 

 

 

 

 

Hvis du ønsker at videreuddanne dig inden for socialkonstruktionisme i teori og praksis, kan jeg anbefale ‘International Diploma Program in Social Construction and Professional Practice’  ved The Taos Institute.

Jeg kan blive din vejleder, hvis du ønsker.

Kort fortalt giver uddannelsen dig mulighed for:

  1. At forfølge dine drømme: Tilegne dig en diplomuddannelse, hvor du kan forfølge et projekt, som interesserer netop dig. Det kan være at skrive en bog, undersøge et emne/problemfelt, tilegne dig nye praksisser, engagere dig i Aktionsforskning, udvikle en hjemmeside, lave en video om et projekt, eller noget helt syvende. Mulighederne er uudtømmelige.
  2. “Rejse sammen med en tankens ven”: Nyde selskabet fra en ph.d.- forsker og sammen stimulere refleksion og kreativitet.
  3. Søge og skabe rum for læring: Du kan vælge mellem flere forskellige online kurser og konferencer i hele verden, samt finde fagfæller inden for dit eget geografiske område.
  4. Blive en del af et kreativt forsknings- og praksisfællesskab: Deltage i globale netværks af engagerede og passionerede forskere og praktikere.
  5. Tilegne dig et Diploma of Distinction: International Diploma Program in Social Construction and Professional Practice.

Du kan læse mere om uddannelsesmulighederne her:  https://www.taosinstitute.net/diploma-programs