Gro Emmertsen Lund, ph.d.

Jeg er selvstændig konsulent, forsker, forfatter og serieredaktør –  og arbejder i hele landet. I 2018 blev jeg en del af NO!SE: Network of Independent Scholars in Education.

Efter 6 år som konsulent i Haslebo & Partnere har jeg mange erfaringer med udvikling, design, facilitering og gennemførelse af konsulentopgaver for offentlige og private organisationer.

Jeg har undervist på Haslebo & Partneres leder- og konsulentuddannelse siden 2012 og gennemført adskillige interne ledelsesudviklingsforløb for ledergrupper, samt individuel ledelsessparring.

Jeg er oplægsholder og gennemfører workshops og temadage for personalegrupper på alt mellem 5 og 500 medarbejdere.

Jeg er forfatter til bøger og artikler og har siden 2013 været serieredaktør ved Dansk Psykologisk forlag.

Jeg er Associate ved The TAOS Instituttet – se info her: https://www.taosinstitute.net/gro-emmertsen-lund

I 2018 blev jeg også Faculty Advisor ved The TAOS Institute´s  uddannelsesprogram. Se info her: : https://www.taosinstitute.net/diploma-programs

 

 

 

D. 10. november 2017 forsvarede jeg min Ph.d. ved Twente  University i Holland. Professor dr. John Winslade har været min vejleder. Jeg har forsket i usynlige sociale eksklusionsprocesser i skolen.

Jeg kommer gerne og holder oplæg om resultaterne af min forskning.