Udgivelse og debat

Udgivelser ved Dansk Psykologisk Forlag kan ses og bestilles her:

Bogudgivelser

Lund, G. E. & Winslade, J. (Forthcoming): Restorativ Praksis i skolen. Dafolo Forlag.

Lund, G. E. (Forthcoming): Fra fravær til fremmøde. Aarhus Universitetsforlag.

Lund, G. E. (2017). Making Exclusionary Processes in Schools Visible. Ph.D.-thesis from Twente University.

Lund, G. E. (2015). Socialkonstruktionisme i organisationer – kort fortalt. Dansk Psykologisk Forlag.

Lund, G. E. & Haslebo, G. (2015). Kulturudvikling i skolen – hvordan? Dansk Psykologisk Forlag.

Haslebo, G. & Lund, G.E. (2014). Relationsudvikling i skolen. Dansk Psykologisk Forlag.

 

Kapitler til antologier

Lund, G. E. (2020): Aktionsforskning som kulturudvikling – et spadestik dybere. I S. Frimann, J. B. Jensen, & M. S. K. Sunesen (red): Aktionsforskning i et læringsperspektiv. (s. 125-145). København, Danmark. Hans Reitzels Forlag.

Lund, G. E. (2020). Creating school harmony. In S. McNamee, M. M. Gergen, C. Camargo Borges, & E. Rasera (Eds.), The SAGE Handbook of Social Constructionist Practice.  London: Sage Publications.

Haslebo, G. & Lund, G.E. (2015). Practicing Relational Thinking in Dealing with Bullying in Schools. In: Dragonas, Gergen, McNamee, Tseliou (Edt). Educations as Social Construction. TAOS Publications Worldshare. Læs Kapitlet her.  pp.168-190

Lund, G. E. & Haslebo, G. (2015). Drivkræfter for Kulturudvikling i skolen – hvad virker og hvad virker ikke? I: Lund & Haslebo (red.). Kulturudvikling i skolen – hvordan? Dansk Psykologisk Forlag. s. 17-47

Lund, G. E., McLeod, G. & Lerke, O.  (2015). Udvikling af en ny professionalisme som drivkraft for kulturudvikling. I: Lund & Haslebo (red.). Kulturudvikling i skolen – hvordan? Dansk Psykologisk Forlag. s. 213-243

Lund, G. E. & Haslebo, G. (2015). Flere perspektiver – på vej mod relationel dannelse. I: Lund & Haslebo (red.). Kulturudvikling i skolen – hvordan? Dansk Psykologisk Forlag. s. 245-261

Lund, G. E. (2014). Samarbejde i et socialkonstruktionistisk perspektiv. I: Mikkelsen (red.) Social indsigt for pædagoger. 3. udgave. Forlaget Frydenlund. s. 146-178

Haslebo, G. & Lund, G. E. (2013). Håndtering af stress i organisationer med inspiration fra socialkonstruktionisme. I Andersen & Brinkmann (red.). Nye perspektiver på stress. Forlaget Klim. s.159-180

Artikler

Lund, G. E. (2020): Børne- og forældrestemmer i skole-hjemsamarbejdet. Kognition & Pædagogik. Tidsskrift om gode læringsmiljøer. 30. Årgang, nr. 118. (s.18-27). Dansk Psykologisk Forlag.

Lund, G. E. (2020): Responsivt forældresamarbejde i skolenTema: Forældresamarbejde – en udfordring for læreruddannelsen og et vilkår for skolen. Studier i Læreruddannelse og Profession. Årgang 5, nr. 1, 2020 (s. 52-72).

Lund, G. E. (2020). Fravær kalder på relationsudvikling og kulturudvikling i skolen. I  TEMA: Frihed, frygt og fravær – når skolen vælges fra. Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift. 57. årgang. Januar, 2020.

Lund, G. E. (2018). Usynlige sociale eksklusionsprocesser i skolen. Nye Ph.d.- afhandlinger. Tidsskrift for Professionsstudier, nr. 27, 2018. Professionshøjskolen VIA UC, Aarhus, Denmark.

Lund, Gro E. and Winslade, John M. (2018). Responding to Interactive Troubles – Implications for School CultureWisdom in Education: Vol. 8 : Iss. 1 , Article 1.

Lund, G. E. & Winslade, J. (2018).  Håndtering af samspilsproblemer i skolen – et spørgsmål om skolekultur. Relationel Praksis, Volume 9, nummer 1, 2018. Forlaget Mindspace.

Lund, G. E. & Jensen, N. (2018). Ledelse af fælles læring ud fra et beboer-perspektiv.  Relationel Praksis, Volume 9, nummer 1, 2018. Forlaget Mindspace.

Lund, G. E. (2017).  Drivkræfter i kulturudvikling i skolen – inspiration fra Ontario. Liv i Skolen. Nr. 1, februar, 2017, 19. årgang. 

Lund, G. E. & Rasmussen, M. T. (2016). Kulturændring på en døgninstitution. Fra ledelse af privatpersoner til ledelse af organisationsmedlemmer. Tidsskriftet Relationel Praksis.

Lund, G. E. & Haslebo, M. L. (2016). Sæt scenen for godt følgeskab. Offentlig Ledelse, 20. marts. 2016..

Lund, G. E. (2013). Ny Nordisk Skole – på vej mod en relationel skoleudvikling? I UNGDOMSSKOLEN nr. 4, marts, 2013.

Lund, G. E. (2012). Kronik: Farvel til evalueringsregimet. I: Information d. 9. oktober 2012.

Lund, G. E. (2012). Morgendagens vejledende etiske principper for evaluering. I: EvalueringsNyt, 28. udgave, juli, 2012.

Lund, G. E. (2011). Femte generations evaluering. I: EvalueringsNyt 27. udgave, juli, 2011.

Lund, G. E. (2010). Evaluering i et socialkonstruktionistisk perspektiv. I: Relationel praksis – tidsskrift om ledelse og organisationsudvikling, vol. 1, nr. 2, s. 25-33.

Debatindlæg

Hansen, H.R., Lund, G. E. & Nielsen, J.C. (2020): Forskere: Vi har haft så travlt med at proppe unge ind i »internationale standarder«, at vi har glemt Skandinaviens virkelige styrke. Kronik i Berlingske, d. 4. december 2020.

Lund, G. E. (2020): Løsningen på at nedbringe fravær findes i skolen. Debatindlæg i Politiken Skoleliv, d. 9. juni 2020.

Lund, G. E. & Temple, I. (2020):  Hvad har vi lært, når skolerne åbner igen? Kronik i Jyllandsposten, d. 6. April 2020.

Christensen, S. & Lund, G. E. (2019): Fem tips til en venligere skole. Politiken Skoleliv, 19. nov. 2019.

Interviewartikel d. 30. juni, 2019 i Politiken: Det er ikke så mærkeligt, at flere og flere børn ikke kan holde ud at være i skolen.  

Lund, G. E. (2019): Debat: Udskrivning af elever er et spørgsmål om skolekultur. Politiken Skoleliv, d. 10. maj 2019:

Lund, G. E. & Lagermann, L. C. (2018): Debat: Er skolevægring en psykisk lidelse eller et socialt fænomen? Politiken Skoleliv, d. 2. november 2018:

Lund, G. E. & Søgaard, A. (2018): Debat: Inklusion hviler først og fremmest på skolens professionelle. Politiken Skoleliv, d. 26. oktober, 2018:

Lund, G. E. (2018). Skolen skaber eksklusion, hvor inklusion er mulig. Altinget, d. 30. januar, 2018.

Lund, G. E. (2018). Sådan undgår vi eksklusion i skolen. Videnskab.dk/Forskerzonen, d. 23. januar, 2018.

Lund, G. E. (2018). Skolens håndtering af problemer skaber eksklusion. Folkeskolen.dk, d. 12. april, 2018.

Lund, G. E. (2017). Derfor går det galt, når elever ekskluderes fra skolen.  Politiken/Skoleliv.dk, d. 6. december, 2017.

 

Podcasts og enkelte videoklip

Christiansborg-konferencen i 2018:  Det Skjulte, sårbare og altafgørende i folkeskolen. Læs lidt om konferencen her.

BØRNEPSYKOLOGI med Rasmus Alenkær d. 2. marts, 2020. Lyt med her 

As part of the upcoming SAGE Handbook of Social Constructionist Practices, POSITIVITY STRATEGIST and The Taos Institute has joined together in doing a podcast series; Season 5. In this podcast the topic is Creating School Harmony, which is also the title of my chapter in the soon-to-come SAGE Handbook. Listen here

 

Forord af Gro Emmertsen Lund

Payne, K. (2020). Ulighedens DNA. Dafolo forlag

Gæsteredaktør, Relationel Praksis, Forlaget Mindspace

I 2018 var jeg gæsteredaktør på tidsskriftet Relationel Praksis, hvor vi satte fokus på kulturudvikling i organisationer. I dette  nummer præsenteres fire spændende  artikler, der på forskellige måder omhandler kulturudvikling i praksis:  http://www.forlagetmindspace.dk/e-tidsskrift

Du kan abonnere på tidsskriftet helt gratis – også uden at modtage nyhedsbreve og reklamer!

Boganmeldelser

Af Relationsudvikling i Skolen:

Af Grethe Andersen, Danske kommuner, Nyhedsmagasinet nr. 09 / 2014

Af Quvang, C. (2014). Relationsudvikling i skolen. Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift, (4), 86 -89.

Af Anne Sofie Møller Sparre,  PsykologNyt, NR. 10 | 2014

Af Tanja Lærke Larsen, Børn & Unge, År: 2014 Nr.: 11

Af Kulturudvikling i Skolen – hvordan?

Af Christina Hostrup, Folkeskolen.dk 

Af Ove Christensen, UC Viden, Danske Professionshøjskoler.

Bøger jeg og Gitte Haslebo har anmeldt

Danske Kommuner, 2019. Boganmeldelse af bogen Radikal Hjælp af Hilary Cottam.

Danske Kommuner, 2020. Boganmeldelse af bogen Det bedste for Alba af Susanne Munk og Rikke Skovgaard-Bech.