Uddannelsesbaggrund

D. 10. november 2017 forsvarede jeg min Ph.d. om ´Usynlige sociale eksklusionsprocesser i skolen´ ved Twente  University i Holland.  Professor dr. John Winslade har været min vejleder.  Jeg kommer gerne og holder oplæg om resultaterne af min forskning.

Jeg har gennemført Haslebo & Partneres socialkonstruktionistiske uddannelse for ledere og konsulenter, og efterfølgende været underviser på uddannelse i 6 år.

Jeg er oprindeligt uddannet lærer og har en Master i Evaluering fra Syddansk Universitet, samt en række ledelseskurser og efteruddannelser i socialkonstruktionistisk organisationsudvikling.