Hvad siger kunderne?

Susanne Elling, Klyngeleder på vegne af klynge NBE og NBF, København Kommune

Gro har gennem oplæg, sparring og dialog introduceret social-konstruktionismen for ledere og medarbejdere i Klyngerne NBE og NBF.
Formålet med forløbene har været styrkelse af arbejdsfællesskaber i institutionerne med fokus på vores fælles kerneopgave, hvor forløbene i de to klynger har været tilrettelagt forskelligt.

Der er allerede positive virkninger af disse forløb:

  • Der afholdes OMUS samtaler med medarbejderne (organisatorisk medlemskabs-samtaler)
  • Alle taler om rettigheder og forpligtelser (formelle og moralske)
  • Vi har fået et stærkt fælles sprog, hvor brug af udforskende og læringsstimulerende sprog er vigtigt for alle
    – og mange mange flere!

Gro er inspirerende, når hun deler ud af sin store faglige viden. Gro skaber tillid i rummet og formår at introducere kompliceret stof på en måde, så alle føler sig en del af de ændringer, som Gro tilbyder.
Gro har sat vigtige spor i klyngerne ifht. hvordan og om hvad, vi taler sammen.

 

Joakim Lilholt, adm. direktør / CEO, Tandlægeforeningen

Tandlægeforeningens sekretariat har med sine 53 medarbejdere fordelt på syv afdelinger arbejdet med at skabe et professionelt arbejdsfællesskab med koncentreret fokus på kerneopgaven ”tilfredse medlemmer”.

Formålet har været at sikre, at hele organisationen samledes entydigt i opgaveløsningen, og målet har været at sikre en entydig medlemsvendt kerneopgave, som ikke kunne misforstås.

Gro har været en fantastisk inspiration og vejleder for både ledelsen og medarbejderne. Hendes indsats har medvirket til, at sproget om kerneopgaven har haft en klar og tydelig præcision, ligesom hendes frimodige opgør med forestillinger og vaner har sat fællesskabet over individet i opgaveløsningen.

 

Ib Kristensen, forstander af Idrætsefterskolen Klintsøgaard

Idrætsefterskolen Klintsøgaard har i løbet af 4 dage i efteråret 2018 arbejdet med at undersøge ekskluderende og inkluderende strukturer i pædagogisk praksis på Idrætefterskolen Klintsøgaard. Formålet har været at etablere et fælles mindset og professionalisere pædagogiske praksisser vedrørende kommunikation, didaktik, relationsdannelse og sanktionslogikker.

Gro har gennem oplæg og workshops på forbilledligvis demonstreret, hvordan den socialkonstruktionistiske position, med vægt på sprogets skabende kraft, kan medvirke til at udfordre hverdagslogikker og realismesprog.   Gro har hver gang inspireret alle med en velforberedt faglig grundighed og anerkendende tilgang til processen. Hun har i overlegent stil udfordret ”plejer” med en inkluderende sproglig elegance. Indhold og proces har været en ”øjenåbner” og givet stof til eftertanke for medarbejdere og ledelse. Mødet og processen med Gro har sat sig spor og åbnet for nye erkendelser.

 

Bente Have, Områdeleder, Norddjurs kommune 

Vi hyrede Gro ind til vores årlige pædagogiske dag , som vi denne gang havde valgt skulle stille skarpt på kerneopgaven set i sammenhæng med det at være organisationsmedlem. Gro bidrog til en dejlig formiddag , med både inspirerende og tankevækkende  indlæg, som siden har givet stof til refleksion hos personalet. Den efterfølgende dag´s survey fra personalet var i udpluk:

” Jeg syntes oplæggene fra Gro var meget inspirerende og brugbare”

” God vekselvirkning mellem oplæg og samtalerne med kollegaer”

” Velvalgt underviser som gjorde stoffet nærværende og ”spiseligt”

” Hun var god , omhyggelig og på intet tidspunkt kedelig” 😉

 

Nicklas Pyrdol, sportspsykologisk konsulent v. Team Danmark

”Jeg brugte Gro, sammen med Gitte Haslebo, til at inspirere og udfordre trænere, ledere og konsulenter fra idrættens verden på en temadag under overskriften ”Kulturforandring – Fra talentAFvikling til talentUDvikling”. Gro ramte plet med sin formidling ved at kombinere filosofiske og teoretiske refleksioner med konkrete praktiske eksempler. Deltagerne var begejstrede og gik fra seminaret med en lyst til at give deres kultur, sprog og adfærd et service-eftersyn”

 

Elsebeth Vesterheden: Ledende centeroversygeplejerske, Børne og Ungdomspsykiatrisk Center, Region Midtjylland.

Gro Emmertsen Lund har været oplægsholder på vores arbejdsmiljøtemadag i BUC d. 8. juni 2017, hvor ca. 50 arbejdsmiljørepræsentanter, – ledere og TR var samlet om temaet: Har vi ret til et godt arbejdsmiljø – eller har vi pligt til at være med til at skabe det.”  Gro holdt et vel gennemarbejdet og inspirerende oplæg. At vi alle er ansvarlige for vores arbejdsmiljø, er vi alle enige om og arbejder med. Men Gro udfordrede vores tænkning ud fra et socialkonstruktionistisk perspektiv, og inspirerede os til at anvende begreberne Privatperson, Fagperson og Organisationsmedlem til at se de forskellige vinkler og perspektiver ud fra. Gro er en dygtig formidler med en stor og sikker faglig ballast, så hun står på sikker grund – også i de situationer, hvor hun udfordrer vanetænkningen.

 

Tine Aabo Søbjerg, Ledende lægesekretær, Endokrinologisk Afdeling M, Odense Universitetshospital:

En temadag om Fremtidens medarbejdere og Organisatorisk medlemskab:

“Tusind tusind tak for et helt fantastisk arrangement i går. Det var super interessant og satte mange tanker i gang. Jeg synes, du var super god til at få ramt lige der, hvor det godt kan gøre lidt ondt :-).”

 

Marianne Bøeg Pedersen; Afdelingsleder i ledelsessparring:

”Jeg er virkelig taknemmelig for den samtale, vi havde torsdag – uden det beredskab, den var med til at skabe for mig, havde jeg været ilde stedt. Jeg synes, du er fantastisk reflekteret og dygtig, og jeg tænker altid videre på vores samtaler bagefter, så hvor du “inviterer Peter Lang ind”, da inviterer jeg dig ind :-). ”