Hvad siger kunderne?

Bente Have, Områdeleder, Norddjurs kommune 

Vi hyrede Gro ind til vores årlige pædagogiske dag , som vi denne gang havde valgt skulle stille skarpt på kerneopgaven set i sammenhæng med det at være organisationsmedlem. Gro bidrog til en dejlig formiddag , med både inspirerende og tankevækkende  indlæg, som siden har givet stof til refleksion hos personalet. Den efterfølgende dag´s survey fra personalet var i udpluk:

” Jeg syntes oplæggene fra Gro var meget inspirerende og brugbare”

” God vekselvirkning mellem oplæg og samtalerne med kollegaer”

” Velvalgt underviser som gjorde stoffet nærværende og ”spiseligt”

” Hun var god , omhyggelig og på intet tidspunkt kedelig” 😉

 

Nicklas Pyrdol, sportspsykologisk konsulent v. Team Danmark

”Jeg brugte Gro, sammen med Gitte Haslebo, til at inspirere og udfordre trænere, ledere og konsulenter fra idrættens verden på en temadag under overskriften ”Kulturforandring – Fra talentAFvikling til talentUDvikling”. Gro ramte plet med sin formidling ved at kombinere filosofiske og teoretiske refleksioner med konkrete praktiske eksempler. Deltagerne var begejstrede og gik fra seminaret med en lyst til at give deres kultur, sprog og adfærd et service-eftersyn”

 

Elsebeth Vesterheden: Ledende centeroversygeplejerske, Børne og Ungdomspsykiatrisk Center, Region Midtjylland.

Gro Emmertsen Lund har været oplægsholder på vores arbejdsmiljøtemadag i BUC d. 8. juni 2017, hvor ca. 50 arbejdsmiljørepræsentanter, – ledere og TR var samlet om temaet: Har vi ret til et godt arbejdsmiljø – eller har vi pligt til at være med til at skabe det.”  Gro holdt et vel gennemarbejdet og inspirerende oplæg. At vi alle er ansvarlige for vores arbejdsmiljø, er vi alle enige om og arbejder med. Men Gro udfordrede vores tænkning ud fra et socialkonstruktionistisk perspektiv, og inspirerede os til at anvende begreberne Privatperson, Fagperson og Organisationsmedlem til at se de forskellige vinkler og perspektiver ud fra. Gro er en dygtig formidler med en stor og sikker faglig ballast, så hun står på sikker grund – også i de situationer, hvor hun udfordrer vanetænkningen.

 

Tine Aabo Søbjerg, Ledende lægesekretær, Endokrinologisk Afdeling M, Odense Universitetshospital:

En temadag om Fremtidens medarbejdere og Organisatorisk medlemskab:

“Tusind tusind tak for et helt fantastisk arrangement i går. Det var super interessant og satte mange tanker i gang. Jeg synes, du var super god til at få ramt lige der, hvor det godt kan gøre lidt ondt :-).”

 

Marianne Bøeg Pedersen; Afdelingsleder i ledelsessparring:

”Jeg er virkelig taknemmelig for den samtale, vi havde torsdag – uden det beredskab, den var med til at skabe for mig, havde jeg været ilde stedt. Jeg synes, du er fantastisk reflekteret og dygtig, og jeg tænker altid videre på vores samtaler bagefter, så hvor du “inviterer Peter Lang ind”, da inviterer jeg dig ind :-). ”