Individuel sparring og sparring til grupper

Ledelsessparring og sparring til trio-grupper, MED-udvalg eller teams:

 

Jeg har siden 2011 tilbudt sparring online eller face-to-face.

I sparring besøger vi sammen både teoriernes verden, den daglige praksis,  hypoteser og grundlæggende antagelser. Sammen udforsker vi det muliges kunst, det hypotetiske og drømmene – og sætter billeder på konkrete handlinger og tiltag, som du eller I ønsker at sætte i værk. Jeg trækker især på systemiske, anerkendende udforskende og narrative tilgange.

Som leder eller ledergruppe kan sparring med en ekstern sparringspartner puste nyt liv i ledelsesarbejdet.

For ledergrupper kan sparring styrke det interne samarbejde og kommunikation, men der kan også arbejdes med ledergruppens samlede ledelse i organisationen. Det kan være i relation til særlige forandrings- og udviklingsprocesser eller i relation til den daglige drift og organisering.

Individuel ledersparring kan give et særligt rum for ledelsesovervejelser, dilemmaer i dagligdagen eller særlige problemstillinger eller udfordringer. Individuel sparring kan også knyttes til ambitioner på organisationens vegne eller afklaring af egne karrieredrømme.

Trio-grupper, MED-udvalg og teams kan også have gavn af sparring enten til det interne samarbejde og afklaring af roller, opgaver og relationer, samt kommunikation internt i gruppen og i forhold til den øvrige organisation. Sparringen kan også have fokus på, hvordan gruppen kan lykkes med brobygning mellem ledelsesniveauet og medarbejdergrupper, herunder fælles fodslag i ledelse og følgeskab.

Sparring kan foregå som enkeltstående samtaler på akutte udfordringer eller kortere og længere sparringsforløb. Jeg arbejder under tavshedspligt og med fuld fortrolighed.

Skriv til mig og forhør om priser: groelund@gmail.com