Konsulentbistand

Konsulentbistand kan være en kærkommen hjælp til livet i organisationer.

Jeg bistår gerne i arbejdet med forandringsprocesser, arbejdsmiljø, samarbejde, kommunikation, ledelse, følgeskab og organisatorisk medlemskab.

Det kan være som inspirationsoplæg, interne kurser, temadage, workshops eller sparring til ledere, ledergrupper, chefer, direktioner og medarbejderteams.

Som Associeret og Faculty Advisor ved The Taos Institute er jeg en del af et internationalt netværk for forskere, konsulenter, terapeuter, m.m., der lige som jeg, arbejder med inspiration fra socialkonstruktionismen. Jeg arbejder særligt med systemiske, narrative, anerkendende udforskende og CMM-tilgange.

Lidt af det, jeg arbejder med:

I skoler og uddannelsesinstitutioner:

 • Usynlige eksklusionsprocesser i skolen
 • Håndtering af mobning i skolen
 • Ledelsesudvikling i skolen
 • Forældresamarbejdets udfordringer og muligheder
 • Organisatorisk medlemskab i skolen
 • Kulturudvikling i skolen – hvordan?
 • Ontario School reforms – hvorfor og hvordan?

I organisationer i øvrigt

 • Sæt fart på det gode arbejdsmiljø
 • Sæt scenen for organisatorisk medlemskab
 • Kulturudvikling – det sidder ikke i tapetet
 • Ledelse og følgeskab hånd i hånd
 • Når kerneopgaven skal i centrum
 • Sprogets skabende kraft i organisationer
 • Ret og pligt i et arbejdsfælleskab
 • Takt og tone med fokus på kerneopgaven
 • Introduktion til Socialkonstruktionisme
 • Introduktion til Anerkendende Udforskning
 • Introduktion til CMM, den narrative tilgang og/ eller systemisk tænkning
 • Socialkonstruktionisme for viderekomne