Konsulentbistand

Foredrag, oplæg, undervisning, workshops, temadage, kurser, aktionslæring og udviklingsprocesser 

I kan bruge mig, hvis I ønsker at opdatere jeres viden inden for et af mine arbejdsområder (se nedenfor).

Jeg leverer konsulentbistand til en lang række organisationer inden for den pædagogiske, den sociale, den sundhedsfaglige og den psykiatriske verden. Det kan være  kommunale forvaltninger, skoler, dagtilbud, PPR,  uddannelsesinstitutioner, familiehuse, hospitalsafdelinger, socialpsykiatrien, psykiatrien, botilbud, skolehjem, biblioteker, borgercentre, foreninger, interesseorganisationer, m.m.

Som konsulent bistår jeg organisationer i arbejdet med forandringsprocesser, kulturudvikling, arbejdsmiljø, samarbejde, kommunikation, ledelse, følgeskab og organisatorisk medlemskab., samt inden for fagområder som inklusion, forældresamarbejde, ledelse af praksis og ledelse af praksisudvikling.

Jeg arbejder særligt med systemiske, narrative, anerkendende udforskende, restorative og CMM-tilgange. Som Associeret og Faculty Advisor ved The Taos Institute er jeg en del af et internationalt netværk for forskere, fagfolk og praktikere, der lige som jeg, arbejder med inspiration fra socialkonstruktionismen

I kan kontakte mig, hvis I har brug for faglig inspiration, sparring eller procesfacilitering. Det kan være som inspirationsoplæg, workshops, temadage eller kurser. Jeg tilbyder sparring til ledere, ledergrupper, chefer, direktioner og medarbejderteams. Sparring kan både være faglig sparring, sparring på udviklingsprocesser eller sparring i forhold til særlige problemstillinger og udfordringer. Sparring kan foregå som fysiske møder, pr. telefon eller skype.

Skriv en mail og forhør jer om priser, samarbejdsindgåelse, m.m.

Lidt af det, jeg arbejder med:

I organisationer på tværs af sektorer:

 • Sæt fart på det gode arbejdsmiljø
 • Sæt scenen for organisatorisk medlemskab
 • Kulturudvikling – det sidder ikke i tapetet
 • Ledelse og følgeskab hånd i hånd
 • Relationel Ledelse
 • Legitim Ledelse
 • Når kerneopgaven skal i centrum
 • Sprogets skabende kraft i organisationer
 • Ret og pligt i et arbejdsfælleskab
 • Takt og tone med fokus på kerneopgaven
 • Introduktion til Socialkonstruktionisme
 • Introduktion til Anerkendende Udforskning
 • Introduktion til CMM, den narrative tilgang og/ eller systemisk tænkning
 • Socialkonstruktionisme for viderekomne

Særligt i skoler og uddannelsesinstitutioner:

 • Usynlige eksklusionsprocesser i skolen
 • Håndtering af fravær i skolen
 • Håndtering af mobning i skolen
 • Ledelsesudvikling i skolen
 • Forældresamarbejdets udfordringer og muligheder
 • Organisatorisk medlemskab i skolen
 • Kulturudvikling i skolen – hvordan?
 • Ontario School reforms – hvorfor og hvordan?