Sæt fart på det gode arbejdsmiljø

Jeg arbejder med styrkelse af arbejdsmiljøet som en effekt af et øget fokus på kerneopgaven.

Når arbejdsfællesskaber lykkes med det, de er til for – nemlig kerneopgaven – er det nemmere at opleve arbejdsglæde  og -stolthed.

I forbindelse med arbejdsmiljøudvikling samarbejder jeg gerne tæt med trio-grupper, MED-udvalg, samarbejdsudvalg, arbejdsmiljørepræsentanter o.l.