Samarbejdspartner

Min samarbejdspartner, Maja Loua Haslebo, er selvstændig konsulent, cand.psych., forfatter, foredragsholder og Taos Associate.

Læs mere på www.majalouahaslebo.dk.

Maja og jeg kan være stand-by for hinanden på opgaver, vi sparrer sammen og videndeler, samt hjælpes ad med opgaver, hvor der er brug for flere konsulenter.