Konsulentbistand

Konsulentbistand kan være en kærkommen hjælp til livet i organisationer.

Jeg bistår gerne i arbejdet med forandringsprocesser, arbejdsmiljø, samarbejde, kommunikation, ledelse, følgeskab og organisatorisk medlemskab.

Det kan være som inspirationsoplæg, interne kurser, temadage, workshops eller sparring til ledere, ledergrupper, chefer, direktioner og medarbejderteams.

Som Associeret ved The Taos Institute er jeg en del af et internationalt netværk for forskere, konsulenter, terapeuter, m.m., der lige som jeg, arbejder med inspiration fra socialkonstruktionismen.  Jeg arbejder særligt med systemiske, narrative, anerkendende udforskende og CMM-tilgange.