Udgivelser og debat

Artikler: 

Lund, G. E. (2018). Usynlige sociale eksklusionsprocesser i skolen. Nye Ph.d.- afhandlinger. Tidsskrift for Professionsstudier, nr. 27, 2018. Professionshøjskolen VIA UC, Aarhus, Denmark.  https://tidsskrift.dk/tipro/article/view/110412/159694


Lund, Gro E. and Winslade, John M. (2018). Responding to Interactive Troubles – Implications for School CultureWisdom in Education: Vol. 8 : Iss. 1 , Article 1.  Available at: https://scholarworks.lib.csusb.edu/wie/vol8/iss1/1


Lund, G. E. & Winslade, J. (2018).  Håndtering af samspilsproblemer i skolen – et spørgsmål om skolekultur. Relationel Praksis, Volume 9, nummer 1, 2018. Forlaget Mindspace. Læs artiklen her


Lund, G. E. & Jensen, N. (2018). Ledelse af fælles læring ud fra et beboer-perspektiv.  Relationel Praksis, Volume 9, nummer 1, 2018. Forlaget Mindspace. Læs artiklen her


Lund, G. E. (2017).  Drivkræfter i kulturudvikling i skolen – inspiration fra Ontario. Liv i Skolen. Nr. 1, februar, 2017, 19. årgang.  Læs artiklen her: http://www.via.dk/om-via/presse/magasiner-tidsskrifter/liv-i-skolen


Lund, G. E. & Rasmussen, M. T. (2016). Kulturændring på en døgninstitution. Fra ledelse af privatpersoner til ledelse af organisationsmedlemmer. Tidsskriftet Relationel Praksis. Læs artiklen her


Lund, G. E. & Haslebo, M. L. (2016). Sæt scenen for godt følgeskab. Offentlig Ledelse, 20. marts. 2016. Læs artiklen herLund, G.E. (2014). Samarbejde i et socialkonstruktionistisk perspektiv. I antologien: Social indsigt for pædagoger (3.udgave). Forlaget Frydenlund.


Haslebo, G. & Lund, G.E. (2013). Håndtering af stress i organisationer med inspiration fra socialkonstruktionisme. I antologien: Nye perspektiver på stress. Forlaget Klim.


Lund, G.E. (2013). Ny Nordisk Skole – på vej mod en relationel skoleudvikling? I UNGDOMSSKOLEN nr. 4, marts, 2013. Læs artiklen her


Lund, G.E. (2012). Kronik: Farvel til evalueringsregimet. I: Information d. 9. oktober 2012.


Lund, G.E. (2012). Morgendagens vejledende etiske principper for evaluering. I: EvalueringsNyt, 28. udgave, juli, 2012. Læs artiklen her


Lund, G.E. (2011). Femte generations evaluering. I: EvalueringsNyt 27. udgave, juli, 2011. Læs artiklen her  

 


Lund, G.E. (2010). Evaluering i et socialkonstruktionistisk perspektiv. I: Relationel praksis – tidsskrift om ledelse og organisationsudvikling, vol. 1, nr. 2, s. 25-33. Læs artiklen her 

 

 

Bøger: 

Haslebo, G. & Lund, G.E. (2014). Relationsudvikling i skolen. Dansk Psykologisk Forlag.

Bestil bogen via mail: groelund@gmail.com

 

 

 


Lund, G.E. (2015). Socialkonstruktionisme i organisationer – kort fortalt. Dansk Psykologisk Forlag.

Bestil bogen via mail: groelund@gmail.com

 

 

 

 


Lund, G. E. & Haslebo, G. (2015). Kulturudvikling i skolen – hvordan? Dansk Psykologisk Forlag.

Bestil bogen via mail: groelund@gmail.com

 

 

 


Haslebo, G. & Lund, G.E. (2015). Practicing Relational Thinking in Dealing with Bullying in Schools. In: Dragonas, Gergen, McNamee, Tseliou (Edt). Educations as Social Construction. TAOS Publications Worldshare. Læs Kapitlet her.

 

 

 


Lund, G. E. (2017). Making Exclusionary Processes in Schools Visible. Ph.D.-thesis from Twente University.  Read the thesis here

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debatindlæg: 

Lagermann, L. C. & Lund, G. E. (2019): Debat: Når børn ikke vil i skole, er det skolens problem – ikke barnets eget problem. Politiken, 30. juni 2019.


Lund, G. E. & Lagermann, L. C. (2019): Debat: Det er ikke så mærkeligt, at flere og flere børn ikke kan holde ud at være i skolen. d. 30. juni, 2019: Politiken.  https://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art7268930/Det-er-ikke-s%C3%A5-m%C3%A6rkeligt-at-flere-og-flere-b%C3%B8rn-ikke-kan-holde-ud-at-v%C3%A6re-i-skolen 


Lund, G. E. (2019): Debat: Udskrivning af elever er et spørgsmål om skolekultur. d. 10. maj 2019: Politiken/Skoleliv.  https://skoleliv.dk/debat/art7185068/Udskrivning-af-elever-er-et-sp%C3%B8rgsm%C3%A5l-om-skolekultur


Lund, G. E. & Lagermann, L. C. (2018): Debat: Er skolevægring en psykisk lidelse eller et socialt fænomen? D. 2. nov. 2018: Politiken/Skoleliv.  https://skoleliv.dk/debat/art6811576/Er-skolev%C3%A6gring-en-psykisk-lidelse-eller-et-socialt-f%C3%A6nomen


Lund, G. E. & Søgaard, A. (2018): Debat: Inklusion hviler først og fremmest på skolens professionelle. D. 26. oktober, 2018: Politiken/Skoleliv.  https://skoleliv.dk/debat/art6792164/Inklusion-hviler-først-og-fremmest-på-skolens-professionelle


Lund, G. E. (2018). Skolen skaber eksklusion, hvor inklusion er mulig. D. 30. januar, 2018. Altinget. https://www.altinget.dk/uddannelse/artikel/forsker-skolen-skaber-eksklusion-hvor-inklusion-er-mulig


Lund, G. E. (2018). Sådan undgår vi eksklusion i skolen. D. 23. januar, 2018: Videnskab.dk/ Forskerzonen. https://videnskab.dk/kultur-samfund/saadan-undgaar-vi-eksklusion-i-skolen 


Lund, G. E. (2018). Skolens håndtering af problemer skaber eksklusion. D. 12. april, 2018. Folkeskolen.dk. https://www.folkeskolen.dk/631348/skolens-haandtering-af-problemer-skaber-eksklusion 


Lund, G. E. (2017). Derfor går det galt, når elever ekskluderes fra skolen. D. 6. december, 2017.  Politiken/Skoleliv.dk: http://skoleliv.dk/nyheder/art6231533/Derfor-g%C3%A5r-det-galt-n%C3%A5r-elever-ekskluderes-fra-skolen