Konsulentbistand

Jeg tilbyder konsulentbistand til kommuner, skoler, dagtilbud, PPR, uddannelsesinstitutioner, familiehuse, hospitalsafdelinger, socialpsykiatrien, psykiatrien, botilbud, skolehjem, biblioteker, borgercentre, foreninger, interesseorganisationer, udvalg, bestyrelser, fonde, osv. 

Som konsulent bistår jeg jer i jeres arbejde med udviklings- og forandringsprocesser. Jeg arbejder erkendelsesteoretisk og særligt med inspiration fra relationelle, systemiske, narrative, anerkendende udforskende, restorative og CMM-tilgange. 

Forløbet starter med en henvendelse fra jer, dernæst en indledende konsultation, hvor vi indkredser opgavens art og omfang, som kan spænde fra enkeltstående oplæg, en oplægsrække, workshops eller temadage. Ved flere sammenhængende temadage må påregnes koordinerings- og sparringsmøder indlagt undervejs.

Hvis I ønsker det, kan forløbet designes som aktionslæring, hvor alle deltagere involveres i indkredsningen af, hvad I ønsker at styrke, og hvordan I vil komme i mål hermed. I kan også have lavet dette forarbejde selv.

Send mig en mail og forhør jer om priser, samarbejdsindgåelse, m.m.

Lidt af det, jeg arbejder med:

Særligt i skoler og uddannelsesinstitutioner:

 • Ny, klassisk og dobbelt udsathed – om børn og Unges trivsel og mistrivsel
 • Usynlige eksklusionsprocesser i skolen
 • Håndtering af fravær i skolen
 • Håndtering af mobning i skolen
 • Ledelsesudvikling i skolen
 • Teamsamarbejde og ledelse af teams
 • Forældresamarbejdets udfordringer og muligheder
 • Organisatorisk medlemskab i skolen
 • Kulturudvikling i skolen – hvordan?
 • Ontario School reforms – hvorfor og hvordan?

I organisationer på tværs af sektorer:

 • Sæt fart på det gode arbejdsmiljø
 • Sæt scenen for organisatorisk medlemskab
 • Kulturudvikling – det sidder ikke i tapetet
 • Ledelse og følgeskab hånd i hånd
 • Relationel Ledelse
 • Legitim Ledelse
 • Når kerneopgaven skal i centrum
 • Sprogets skabende kraft i organisationer
 • Ret og pligt i et arbejdsfælleskab
 • Teamsamarbejde
 • Takt og tone med fokus på kerneopgaven
 • Introduktion til Socialkonstruktionisme
 • Introduktion til Anerkendende Udforskning
 • Introduktion til CMM, den narrative tilgang og/ eller systemisk tænkning
 • Socialkonstruktionisme for viderekomne