Konsulentbistand

Jeg leverer konsulentbistand til forskellige organisationer, fx kommunale forvaltninger, skoler, dagtilbud, PPR, uddannelsesinstitutioner, familiehuse, hospitalsafdelinger, socialpsykiatrien, psykiatrien, botilbud, skolehjem, biblioteker, borgercentre, foreninger, interesseorganisationer, udvalg, bestyrelser, fonde, osv. 

Som konsulent bistår jeg kundens arbejde med udviklings- og forandringsprocesser, herunder kulturudvikling. Jeg arbejder erkendelsesteoretisk og særligt med inspiration fra relationelle, systemiske, narrative, anerkendende udforskende, restorative og CMM-tilgange. 

Forløbet kan være fælles for alle medarbejdere og ledere eller et lederudviklingsforløb. Det starter med en henvendelse fra jer, dernæst en indledende konsultation og så typisk en række oplæg, workshops eller temadage, sommetider med sparring indlagt undervejs.

 Hvis I ønsker det, kan forløbet designes som aktionslæring, hvor alle deltagere involveres i indkredsningen af, hvad I ønsker at styrke, og hvordan I vil komme i mål hermed. I kan også have lavet dette forarbejde selv.

Send mig en mail og forhør jer om priser, samarbejdsindgåelse, m.m.

Lidt af det, jeg arbejder med:

Særligt i skoler og uddannelsesinstitutioner:

 • Usynlige eksklusionsprocesser i skolen
 • Håndtering af fravær i skolen
 • Håndtering af mobning i skolen
 • Ledelsesudvikling i skolen
 • Teamsamarbejde og ledelse af teams
 • Forældresamarbejdets udfordringer og muligheder
 • Organisatorisk medlemskab i skolen
 • Kulturudvikling i skolen – hvordan?
 • Ontario School reforms – hvorfor og hvordan?

I organisationer på tværs af sektorer:

 • Sæt fart på det gode arbejdsmiljø
 • Sæt scenen for organisatorisk medlemskab
 • Kulturudvikling – det sidder ikke i tapetet
 • Ledelse og følgeskab hånd i hånd
 • Relationel Ledelse
 • Legitim Ledelse
 • Når kerneopgaven skal i centrum
 • Sprogets skabende kraft i organisationer
 • Ret og pligt i et arbejdsfælleskab
 • Teamsamarbejde
 • Takt og tone med fokus på kerneopgaven
 • Introduktion til Socialkonstruktionisme
 • Introduktion til Anerkendende Udforskning
 • Introduktion til CMM, den narrative tilgang og/ eller systemisk tænkning
 • Socialkonstruktionisme for viderekomne