Oplæg

Jeg holder faglige inspirationsoplæg inden for mine arbejdsfelter (se nedenfor), og typisk er det i forbindelse med temadage, pædagogiske dage, akademidage, personaledage og lederseminarer – og det kan være for både små og store forsamlinger. 

Jeg holder også konferenceoplæg, fx på KL´s Børne- og Ungetopmøde med 1800 deltagere, på PLC-konferencer og AKT-konferencen arrangeret af University College Lillebælt, på Christiansborg-konferencer, PPR-konferencer, kommunale konferencer og partipolitiske konferencer, samt i udlandet, fx i Norge blandt andet på flere TAOS Læringsfestivaler og NTNU´s kurser i Styrkebaserede tilgange, samt i Estland i regi af Nordic Council of Ministers, på Færøerne, i Canada Ontario, i USA (San Bernardino, San Diego og New Mexico), samt i Holland. (Jeg foretrækker dog at holde oplæg på dansk)

Hvis I har brug for en oplægsholder inden for mit arbejdsfelt, men er i tvivl om, hvorvidt jeg dækker lige præcis jeres fokus, så send mig en forespørgsel på mail.

Lidt af det, jeg arbejder med:

Særligt i skoler og uddannelsesinstitutioner:

 • Fra fravær til fællesskab – hvad kan skolen gøre? 
 • Usynlige eksklusionsprocesser i skolen
 • Håndtering af mobning i skolen
 • Ledelsesudvikling i skolen
 • Teamsamarbejde og ledelse af teams
 • Forældresamarbejdets udfordringer og muligheder
 • Organisatorisk medlemskab i skolen
 • Kulturudvikling i skolen – hvordan?
 • Ontario School reforms – hvorfor og hvordan?

I organisationer på tværs af sektorer:

 • Sæt fart på det gode arbejdsmiljø
 • Sæt scenen for organisatorisk medlemskab
 • Kulturudvikling – det sidder ikke i tapetet
 • Ledelse og følgeskab hånd i hånd
 • Relationel Ledelse
 • Legitim Ledelse
 • Når kerneopgaven skal i centrum
 • Sprogets skabende kraft i organisationer
 • Ret og pligt i et arbejdsfælleskab
 • Teamsamarbejde
 • Takt og tone med fokus på kerneopgaven
 • Introduktion til Socialkonstruktionisme
 • Introduktion til Anerkendende Udforskning
 • Introduktion til CMM, den narrative tilgang og/ eller systemisk tænkning
 • Socialkonstruktionisme for viderekomne