Individuel sparring og sparring til grupper

Jeg har siden 2011 tilbudt individuel ledersparring og sparring med ledergrupper, trio-grupper, MED-udvalg og teams både online og face-to-face. Jeg arbejder under tavshedspligt og med fuld fortrolighed. 

Sparring kan foregå som enkeltstående samtaler på akutte udfordringer eller som kortere og længere sparringsforløb.

Vi tager udgangspunkt i dine eller jeres overvejelser og spørgsmål, og sammen besøger vi både teoriernes verden, refleksioner over daglig praksis, hypoteser og grundlæggende antagelser. Vi udforsker det muliges kunst og drømmene – og sætter billeder på konkrete handlinger og tiltag, som du eller I ønsker at sætte i værk. 

  • For ledergrupper kan sparring styrke det interne samarbejde og kommunikation, men der kan også arbejdes med ledergruppens samlede ledelse i organisationen. Det kan være i relation til særlige forandrings- og udviklingsprocesser eller i relation til den daglige drift og organisering.

  • Individuel ledersparring kan give et særligt rum for ledelsesovervejelser, dilemmaer i dagligdagen eller særlige problemstillinger eller udfordringer, men det kan også knyttes til ambitioner på organisationens vegne eller afklaring af egne karrieredrømme.

  • Trio-grupper, MED-udvalg og teams (fx PLC´s) kan også have gavn af sparring enten til det interne samarbejde og afklaring af roller, opgaver og relationer eller til teamets samarbejde med den øvrige organisation.

  • Ledelsessparring og sparring til Trio-grupper/MED-udvalg kan også have fokus på, hvordan gruppen kan lykkes med brobygning mellem ledelsesniveauet og medarbejdergrupper, herunder fælles fodslag i ledelse og følgeskab.

Skriv til mig og forhør om priser: gel@groemmertsenlund.com