Individuel sparring og sparring til grupper

Jeg har siden 2011 tilbudt individuel ledersparring og sparring med ledergrupper, trio-grupper, MED-udvalg og teams både online og face-to-face. Jeg arbejder under tavshedspligt og med fuld fortrolighed.

Sparring kan foregå som enkeltstående samtaler på akutte udfordringer eller som kortere og længere sparringsforløb.

Vi tager udgangspunkt i dine eller jeres overvejelser og spørgsmål, og sammen besøger vi både teoriernes verden, refleksioner over daglig praksis, hypoteser og grundlæggende antagelser. Vi udforsker det muliges kunst og drømmene – og sætter billeder på konkrete handlinger og tiltag, som du eller I ønsker at sætte i værk.

For ledergrupper kan sparring styrke det interne samarbejde og kommunikation, men der kan også arbejdes med ledergruppens samlede ledelse i organisationen. Det kan være i relation til særlige forandrings- og udviklingsprocesser eller i relation til den daglige drift og organisering.

Individuel ledersparring kan give et særligt rum for ledelsesovervejelser, dilemmaer i dagligdagen eller særlige problemstillinger eller udfordringer, men det kan også knyttes til ambitioner på organisationens vegne eller afklaring af egne karrieredrømme.

Trio-grupper, MED-udvalg og teams (fx PLC´s) kan også have gavn af sparring enten til det interne samarbejde og afklaring af roller, opgaver og relationer eller til teamets samarbejde med den øvrige organisation.

Ledelsessparring og sparring til Trio-grupper/MED-udvalg kan også have fokus på, hvordan gruppen kan lykkes med brobygning mellem ledelsesniveauet og medarbejdergrupper, herunder fælles fodslag i ledelse og følgeskab.

 

Skriv til mig og forhør om priser: gel@groemmertsenlund.dk