Artikler

Ungdom og ensomhed under corona (2021)

Regeringes udspil: Børnene Først - en kritisk perspektivering (2021)

Børne- og forældrestemmer i
skole-hjem-samarbejdet (2020)

Responsivt forældresamarbejde i skolen (2020)

Fravær kalder på relationsudvikling og kulturudvikling i skolen (2020)

Usynlige sociale
eksklusionsprocesser i skolen (2018)

Ledelse af fælles læring ud fra et beboerperspektiv (2018)

Responding to Interactive Troubles – Implications for School Culture (2018)

Håndtering af samspilsproblemer i skolen – et spørgsmål om skolekultur (2018)

Drivkræfter i kulturudvikling - inspiration fra Ontario (2017)

Kulturændring på en døgninstitution. Fra ledelse af privatpersoner til ledelse af organisationsmedlemmer (2016)

Ny Nordisk Skole – på vej mod en relationel skoleudvikling? (2013)

Morgendagens vejledende etiske principper for evaluering (2012)

Femte Generations Evaluering – nye muligheder og perspektiver (2011)

Evaluering i et socialkonstruktionistisk perspektiv (2010)