Bøger, artikler, debat, video
& Podcasts

2024:

Lund, G. E. & Winslade, J. (in press): Restorativ Praksis i skolen. Dafolo Forlag.

Lund, G. E., Mæland, I. & Clift, C.H. (in press). Inkluderende og Succesfuld skole? Når velvalgt teori omsættes til virksom praksis. Antologi. Dafolo.

Lund, G. E., (in press). Fra fravær til fællesskab via elevinddragelse og udvikling af undervisningen. Antologi. Samfundslitteratur.

Lund, G. E. & Juhler, R. D. C. (in press). Restorativ Praksis – en fællesskabende pædagogik. I Fællesskaber for alle. Dafolo.

Lund, G. E., Fisker, T. B. & Hansen, H.R. (2024). Deltagelses(u)muligheder og skolefravær. Norsk Sosiologisk Tidsskrift, pp 7–22. 18 april 2024. https://doi.org/10.18261/nost.8.2-3.2

Lund, G. E. & Clift, C.H. (2024). Inklusion kræver organisatorisk kapacitet. Kognition & Pædagogik. Temanummer: Inklusion og Salamancaerklæringen. Nr. 131.

2023:

Lund, G. E. & Juhler, R.D.C. (2023). Restorativ Praksis – en relationel hversagspædagogik og en fremadstormende socialvidenskab, s. 18-20 i KONTAKT: Herlufsholms Skoles Årsskrift 2023. 

2022:

Lund, G. E. (2022). Er der pædagogiske og didaktiske svar på fravær? Kognition & Pædagogik. Tidsskrift om gode læringsmiljøer. 32. Årgang, nr. 125. (s.18-28). Dansk Psykologisk Forlag.

Lund, G. E. & Foldager, N. K. (2022). Fraværets modsvar; Fællesskab og Skoletilhør. Liv i skolen.  Nr. 4/2022.

2021:

Lund, G. E. (2021): Fra fravær til fællesskab – Hvad kan skolen gøre? Aarhus Universitetsforlag.

Fisker, T. B., Hansen, H. R. & Lund, G. E. (2021): Ungdom og ensomhed under corona. Tidsskrift for læreruddannelse og skole. KvaN 120 – Fællesskabets skole.

Lund, G. E., Haslebo, G., Ejrnæs, M., Appel Skjolden, M., Barkholt, N. C., & Schultz-Jørgensen, P. (2021). Regeringens udspil: Børnene Først – en kritisk perspektivering. SOC DOK, 3(1), 3-19. [1]. 

Lund, G. E. (2021): Fravær i skolen kalder på skoleudvikling. Debatindlæg i Danske Kommuner, d. 27.10.2021.

Christensen, S., Drejer, C., Fisker, T.B., Hansen, H.R., Henningsen, I., Klinge, L., Lund, G.E., Sunesen, M.S.K., (2021): 8 forskere fra NO!SE: 3 ting er vigtige for børns forhold til skolen, og for hvordan 2,5 milliarder bør fordeles. Debatindlæg i Skolemonitor. D.4. oktober, 2021.

2020:

Lund, G. E. (2020): Responsivt forældresamarbejde i skolen. Tema: Forældresamarbejde – en udfordring for læreruddannelsen og et vilkår for skolen. Studier i Læreruddannelse og Profession. Årgang 5, nr. 1, 2020 (s. 52-72).

Lund, G. E. (2020). Fravær kalder på relationsudvikling og kulturudvikling i skolen. I TEMA: Frihed, frygt og fravær – når skolen vælges fra. Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift. 57. årgang. Januar, 2020.

Lund, G. E. (2020): Aktionsforskning som kulturudvikling – et spadestik dybere. I S. Frimann, J. B. Jensen, & M. S. K. Sunesen (red): Aktionsforskning i et læringsperspektiv. (s. 125-145). Hans Reitzels Forlag.

Lund, G. E. (2020): Børne- og forældrestemmer i skole-hjemsamarbejdet. Kognition & Pædagogik. Tidsskrift om gode læringsmiljøer. 30. Årgang, nr. 118. (s.18-27). Dansk Psykologisk Forlag.

Lund, G. E. (2020). Creating school harmony. In S. McNamee, M. M. Gergen, C. Camargo Borges, & E. Rasera (Eds.), The SAGE Handbook of Social Constructionist Practice.  London: Sage Publications.

Hansen, H.R., Lund, G. E. & Nielsen, J.C. (2020): Forskere: Vi har haft så travlt med at proppe unge ind i »internationale standarder«, at vi har glemt Skandinaviens virkelige styrke. Kronik i Berlingske, d. 4. december 2020.

Lund, G. E. (2020): Løsningen på at nedbringe fravær findes i skolen. Debatindlæg i Politiken Skoleliv, d. 9. juni 2020.

Lund, G. E. & Temple, I. (2020):  Hvad har vi lært, når skolerne åbner igen? Kronik i Jyllandsposten, d. 6. April 2020.

 

2019:

Christensen, S. & Lund, G. E. (2019): Fem tips til en venligere skole. Politiken Skoleliv, 19. nov. 2019.

Interviewartikel: Det er ikke så mærkeligt, at flere og flere børn ikke kan holde ud at være i skolen. d. 30. juni, 2019 i Politiken.

Lund, G. E. (2019): Debat: Udskrivning af elever er et spørgsmål om skolekultur. Politiken Skoleliv, d. 10. maj 2019.

2018:

Lund, G. E. (2018). Usynlige sociale eksklusionsprocesser i skolen. Nye Ph.d.- afhandlinger. Tidsskrift for Professionsstudier, nr. 27, 2018. Professionshøjskolen VIA UC, Aarhus, Denmark.

Lund, G. E. and Winslade, J. M. (2018). Responding to Interactive Troubles – Implications for School CultureWisdom in Education: Vol. 8: Iss. 1 , Article 1. California State University San Bernardino. 

Lund, G. E. & Winslade, J. (2018).  Håndtering af samspilsproblemer i skolen – et spørgsmål om skolekultur. Relationel Praksis – tidsskrift om ledelse og organisationsudvikling, Volume 9, nummer 1, 2018. Forlaget Mindspace.

Lund, G. E. & Jensen, N. (2018). Ledelse af fælles læring ud fra et beboer-perspektiv.  Relationel Praksis – tidsskrift om ledelse og organisationsudvikling, Vol. 9, nummer 1, 2018. Forlaget Mindspace. 

Lund, G. E. & Lagermann, L. C. (2018): Debat: Er skolevægring en psykisk lidelse eller et socialt fænomen? Politiken Skoleliv, d. 2. november 2018.
Lund, G. E. & Søgaard, A. (2018): Debat: Inklusion hviler først og fremmest på skolens professionelle. Politiken Skoleliv, d. 26. oktober, 2018. 

Lund, G. E. (2018). Skolen skaber eksklusion, hvor inklusion er mulig. Altinget, d. 30. januar, 2018. 

Lund, G. E. (2018). Sådan undgår vi eksklusion i skolen. Videnskab.dk/Forskerzonen, d. 23. januar, 2018.Lund, G. E. (2018). Skolens håndtering af problemer skaber eksklusionFolkeskolen.dk, d. 12. april, 2018.

2017:

Lund, G. E. (2017). Making Exclusionary Processes in Schools Visible. Ph.D.-thesis. Twente University.

Lund, G. E. (2017).  Drivkræfter i kulturudvikling i skolen – inspiration fra Ontario. Liv i Skolen. Angelsaksisk didaktik. Nr. 1, februar, 2017, 19. årgang. 

Lund, G. E. (2017). Derfor går det galt, når elever ekskluderes fra skolen.  Politiken/Skoleliv.dk, d. 6. december, 2017.

2016:

Lund, G. E. & Rasmussen, M. T. (2016). Kulturændring på en døgninstitution. Fra ledelse af privatpersoner til ledelse af organisationsmedlemmer. Relationel Praksis – tidsskrift om ledelse og organisationsudvikling, Årgang 7, nummer 1, 2016, (s. 6-16). Forlaget Mindspace.

Lund, G. E. & Haslebo, M. L. (2016). Sæt scenen for godt følgeskabOffentlig Ledelse, 20. marts. 2016.

 

2015:

Lund, G. E. (2015). Socialkonstruktionisme i organisationer – kort fortaltDansk Psykologisk Forlag.

Haslebo, G. & Lund, G.E. (2015). Practicing Relational Thinking in Dealing with Bullying in Schools. In: Dragonas, Gergen, McNamee, Tseliou (Edt). Educations as Social Construction. TAOS Publications Worldshare. Læs Kapitlet her. (pp.168-190)

Lund, G. E. & Haslebo, G. (2015). Kulturudvikling i skolen – hvordan? Dansk Psykologisk Forlag.

Lund, G. E. & Haslebo, G. (2015). Drivkræfter for Kulturudvikling i skolen – hvad virker og hvad virker ikke? I: Lund & Haslebo (red.). Kulturudvikling i skolen – hvordan? Dansk Psykologisk Forlag. (s. 17-47)

Lund, G. E., McLeod, G. & Lerke, O.  (2015). Udvikling af en ny professionalisme som drivkraft for kulturudvikling. I: Lund & Haslebo (red.). Kulturudvikling i skolen – hvordan? Dansk Psykologisk Forlag. S. (213-243)

Lund, G. E. & Haslebo, G. (2015). Flere perspektiver – på vej mod relationel dannelse. I: Lund & Haslebo (red.). Kulturudvikling i skolen – hvordan? Dansk Psykologisk Forlag. (s. 245-261)

 

2014 og tidligere:

Haslebo, G. & Lund, G.E. (2014). Relationsudvikling i skolen. Dansk Psykologisk Forlag.

Lund, G. E. (2014). Samarbejde i et socialkonstruktionistisk perspektiv. I: Mikkelsen (red.) Social indsigt for pædagoger. 3. udgave. Forlaget Frydenlund. (s. 146-178)

Haslebo, G. & Lund, G. E. (2013). Håndtering af stress i organisationer med inspiration fra socialkonstruktionisme. I: Andersen & Brinkmann (red.). Nye perspektiver på stress. Forlaget Klim. (s.159-180)

 Lund, G. E. (2013). Ny Nordisk Skole – på vej mod en relationel skoleudvikling? I UNGDOMSSKOLEN nr. 4, marts, 2013.

Lund, G. E. (2012). Morgendagens vejledende etiske principper for evaluering. I: EvalueringsNyt, 28. udgave, juli, 2012.

Lund, G. E. (2012). Kronik: Farvel til evalueringsregimet. I: Information d. 9. oktober 2012.

Lund, G. E. (2011). Femte generations evaluering. I: EvalueringsNyt 27. udgave, juli, 2011.

Lund, G. E. (2010). Evaluering i et socialkonstruktionistisk perspektiv. I: Relationel praksis – tidsskrift om ledelse og organisationsudvikling, vol. 1, nr. 2, 2010, s. 25-33. Forlaget Mindspace.

Podcast, video og TV

 

Medvirken i Børns Vilkår Video om fravær

Video fra Konferencen At generobre pædagogikken d. 18. marts 2022 lavet i samarbejde mellem Tænketanken Danmark og NOISE

Indslag om fravær i TV2 News & co. Mandag d. 25. sept. 2023. (omkring 1 time og 25 min inde i programmet)

 

BØRNEPSYKOLOGI med Rasmus Alenkær

Ø   Om inklusion d. 2. marts, 2020. 

Ø   Om skolefravær d. 28. nov., 2021 i studiet med Niels Kolstrup Foldager. 

 

 Spørg om skolebørn med Andy Højholt og Rikke Alice Bille, 27. sept. 2023 her.

 Ø   Afsnit 1:2 Behov for nye veje i forældresamarbejde

 Ø   Afsnit 2:2 Løsningen er responsivt forældresamarbejde

Lektor Lomsdalen og Gro Emmertsen Lund podcast om fravær

POSITIVITY STRATEGIST Podcast: Creating School Harmony

Fagbøger, der giver genlyd. Podcast:  Fra fravær til fællesskab – hvad kan skolere? 

Christiansborg-konferencen i 2018Det Skjulte, sårbare og altafgørende i folkeskolen

Vid & Sans Podcast: Hvorfor pjækker Jeppe? d. 5. nov. 2021 af Journalist Mikkel Juul.

 

Forord af Gro Emmertsen Lund i: Payne, K. (2020). Ulighedens DNA. Dafolo forlag

Forord af Gro Emmertsen Lund og Peter Dahler-Larsen i:  Gergen & Gills: Væk fra Testtyranniet. Dansk Psykologisk Forlag. 

Gro Emmertsen Lund som gæsteredaktør på tidsskriftet Relationel Praksis ved Forlaget Mindspace, 2018. Fokus på kulturudvikling i organisationer, hvor fire spændende artikler, der på forskellige måder omhandler kulturudvikling i praksis, præsenteres.

 

Anmeldelser af Gro Emmertsen Lund (og Gitte Haslebo´s) bøger: 

Fra fravær til fællesskab – hvad kan skolen gøre?

Ø   Af Heidi Friborg Christophersen, Fagbladet Folkeskolen, 12. okt. 2021

Ø   Af Jonas Højgaard Frydenlund, Plenum, d. 5. nov. 2021

 

Relationsudvikling i Skolen

Ø   Af Grethe Andersen, Danske kommuner, Nyhedsmagasinet nr. 09 / 2014

Ø   Af Quvang, C. Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift (4), 86 -89.

Ø   Af Anne Sofie Møller Sparre,  PsykologNyt, NR. 10 | 2014

Ø   Af Tanja Lærke Larsen, Børn & Unge, År: 2014 Nr.: 11

 

Kulturudvikling i Skolen – hvordan?

Ø   Af Christina Hostrup, Folkeskolen.dk 

Ø   Af Ove Christensen, UC Viden, Danske Professionshøjskoler.

 

Bøger, som Gitte Haslebo og jeg har anmeldt

Danske Kommuner, 2019. Boganmeldelse af bogen Radikal Hjælp af Hilary Cottam.

Danske Kommuner, 2020. Boganmeldelse af bogen Det bedste for Alba af Susanne Munk og Rikke Skovgaard-Bech.