Om mig

Jeg har arbejdet som selvstændig konsulent siden 2017 og jeg løser opgaver for organisationer og institutioner i kommuner, regioner og stat. Før jeg gik selvstændig, arbejdede jeg seks år som konsulent i Haslebo & Partnere, som er et erhvervspsykologisk konsulenthus. Jeg har således mere end 10 års erfaringer med udvikling, design, facilitering og gennemførelse af konsulentopgaver.

Jeg har undervist på Haslebo & Partneres leder- og konsulentuddannelse siden 2012 og jeg har som konsulent gennemført adskillige interne ledelsesudviklingsforløb for organisationer, samt individuel ledelsessparring, undervisning, kurser, udviklingsforløb, oplæg, m.m.

Doctor of Philosophy,
Social Sciences, Twente University

D. 10. november 2017 forsvarede jeg min ph.d. ved Twente University, Social Sciences, i Holland. Professor dr. John Winslade har været min vejleder. Jeg har forsket i usynlige sociale eksklusionsprocesser i skolen ( danske skoler), herunder forældresamarbejde, problemhåndtering, grundlæggende antagelser og inklusion. Jeg kommer gerne og holder oplæg om resultaterne af min forskning.

Jeg er oprindeligt uddannet lærer og har en Master i evaluering fra Syddansk Universitet, samt en række ledelseskurser, en konsulentuddannelse og efteruddannelser i socialkonstruktionistisk organisationsudvikling. Jeg er certificeret Facilitator Skill trainer in Restorative Practices ved International Institute for Restorative Practices.

Jeg er Associate ved The TAOS Instituttet – se info her

I 2018 blev jeg også Faculty Advisor ved The TAOS Institute´s  uddannelsesprogram. Se info her:  

Network of Independent
Scholars in Education

I 2018 blev jeg en del af NO!SE: Network of Independent Scholars in Education, som er et netværk for selvstændige forskere.

Du kan læse om NO!SE her:  http://noise-net.com

Alle i NO!SE har som minimum en ph.d. inden for uddannelsesforskning og arbejder som selvstændige forskere og/eller konsulenter.

I 2020 stiftede Gitte Haslebo, Morten Ejrnæs, Niels Christian Barkholt, Mette Apple Skjolden, Per Schultz Jørgensen og jeg Aktionsgruppen for Børns Velfærd. Du kan finde et udvalg af vores debatindlæg her.