Samarbejdspartnere

The Taos Institute

Som Taos Associate i mere end 12 år og gennem de senere år også Faculty Advisor ved Taos Instituttet har jeg bidraget til udviklingen af socialkonstruktionistiske ideer og praksisformer. Dette har jeg gjort via konferencer i ind- og udland, workshops, oplæg og udgivelser, samt længerevarende konsulentsamarbejder med kundeorganisationer i både Danmark og Norge. Som Faculty Advisor er jeg vejleder for studerende på den 2 årige diplomuddannelse: International Diploma Program in Social Construction and Professional Practice.

I forbindelse med udgivelsen af The SAGE Handbook of Social Constructionist Practices udgav Positivity Strategist i samarbejde med The Taos Institute en podcast serie kaldet Season 5. Som forfatter til et kapitel i The SAGE Handbook of Social Constructionist Practices deltog jeg i podcast-serien under temaet Creating School Harmony, som også var overskriften på mit kapitel. 

 

UngInvest, Norge

Jeg har siden 2012 samarbejdet med UngInvest vedrørende styrkelsen af det socialkonstruktionistiske og relationelle udgangspunkt for skolens virke, samt udbredelse af skolens arbejdsmåde til andre skoler og kommuner i Norge og Danmark. Det har været i regi af The Taos Institute, hvor jeg har bidraget til fagligt indhold på seks internationale læringsfestivaller, og i regi af mit eget firma, hvor jeg har bidraget med oplæg og workshops for skolens medarbejdere, politikere og studerende på UngInvest og NTNU´s uddannelser i styrkebaserede tilgange og praksis. Jeg har ligeledes arrangeret studietur for skolen til Danmark for at se på inspirerende skolepraksis og udvikle netværk på tværs af Danmark-Norge. 

Foreningen Ung Uden Mobning

I forlængelse af mit hverv som Advisory Board-medlem i foreningen Ung Uden Mobning samarbejder jeg også med Foreningens formand Inge Temple om skoleudviklingsrelaterede projekter.

 

Dacapo teater

Dacapo arbejder med teatrets og dramaturgiens greb. Dacapo-konsulenterne er uddannede skuespillere og kan indgå i forskellige former for samarbejder med en række organisationer, virksomheder og enkeltpersoner. Vi kan samarbejde om at løse opgaver for jer, fx på temadage eller kurser, hvor I ønsker at kombinere faglige oplæg med teatrets virkemidler. 

 

Rene De Claville Juhler

Jeg har gennem de senere år samarbejdet med Rene De Claville Juhler både på konsulentopgaver og som undervisere på  kurser. Vi arbejder begge med Restorativ Rraksis og for dets udbredelse herhjemme. Rene er selvstændig konsulent, konfliktmægler og coach. Han har i mere end 20 år arbejdet med børn og unge og de professionelle omkring dem. Rene er konfliktmægler ved Konfliktrådet i Østjyllands Politikreds. 

Rene og jeg driver sammen Dansk Institut for Restorativ Praksis, hvis mission er at understøtte udbredelsen af restorativ praksis i Danmark. 

 

Herudover samarbejder jeg med folk i USA, Canada, New Zealand, Holland, Færøerne og Norge i regi af mig selv, i regi af The Taos Institute, samt herhjemme i regi af NO!SE: Network of Independent Scholars in Education.