Samarbejdspartnere

The Taos Institute

As part of the upcoming SAGE Handbook of Social Constructionist Practices, Positivity Strategist and The Taos Institute has joined together in doing a podcast series; Season 5. In this podcast the topic is Creating School Harmony, which is also the title of my chapter in the soon-to-come SAGE Handbook:

Listen here

As a Taos Associate and Faculty Advisor I have contributed to the development of social constructionist ideas and practices. Among contributions are international conferences, workshops, lectures and publications, as well as supervising on ‘International Diploma Program in Social Construction and Professional Practice’ .

UngInvest, Norge

Jeg har i en årrække samarbejdet med UngInvest vedrørende styrkelsen af det socialkonstruktionistiske og relationelle udgangspunkt for skolens virke, samt udbredelse af skolens arbejdsmåde til andre skoler og kommuner i Norge og Danmark.

http://www.aib.bfk.no/Informasjon/Om-AIB/

Foreningen Ung Uden Mobning

I forlængelse af min post som Advisory Board medlem i foreningen, samarbejder jeg også med Foreningens formand Inge Temple om skoleudviklingsrelaterede projekter.

https://www.ungudenmobning.dk/

Dacapo teater

Dacapo arbejder med teatrets og dramaturgiens greb. Dacapo-konsulenterne er uddannede skuespillere og kan indgå i forskellige former for samarbejder med en række organisationer, virksomheder og enkeltpersoner. Vi har samarbejdet vedr. en stor opgave for en kommune, og har fremtidige opgaver i kanelderen.

https://www.dacapo.as/

Maja Loua Haslebo

Maja Loua Haslebo, cand. psych., er selvstændig konsulent, forfatter, foredragsholder og Taos Associate.  Maja og jeg kan være stand-by for hinanden på opgaver, vi sparrer sammen og videndeler, samt hjælpes ad med opgaver, hvor der er brug for flere konsulenter.

www.majalouahaslebo.dk

Herudover samarbejder jeg med folk i USA, Canada, New Zealand, Holland, Færøerne og Norge i regi af mig selv, i regi af The Taos Institute, samt herhjemme i regi af NO!SE: Network of Independent Scholars in Education.