Bogudgivelser og kapitler i antologier

Fra fravær til fællesskab
- Hvad kan skolen gøre?

Aktionsforskning
– i et læringsperspektiv

The Sage Handbook of Social Constructionist Practice

unnamed.jpeg

Making Exclusionary Processes
in Schools Visible

Socialkonstruktionisme i organisationer: kort fortalt

Education as
Social construction

Kulturudvikling i skolen – hvordan?

Relationsudvikling i skolen

Social indsigt for pædagoger

Nye perspektiver på stress